NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบางนมโคร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนมโค

เปิดอ่าน 154 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ