NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 กรกฏาคม 2562 สถานีอนามัยเทศบาลตำบลบางนมโค ได้จัดโครงการป้องกันโรคทุกหมู่บ้านต้านเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดย นายปรีชา ดัสดุลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโคเป็นประธานเปิดโครงการ รองนายกเทศมนตรี สม

เปิดอ่าน 122 ครั้ง เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2562 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ