NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 13 พ.ค.62 อสม.ตำบลบาบนมโค ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบานมโค ได้เข้าร่วมรับฟังการอบรมบัญชีครัวเรือน ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้ กับสมหวังเงินสั่งได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนมโค

เปิดอ่าน 92 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ