NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 พ.ค.62 เทศบาลตำบลบางนมโค ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนสครศรีอยุธยา อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเ

เปิดอ่าน 178 ครั้ง เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2562 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ