NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค ได้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษก ณ วิหารพระมงคลบพิตร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดอ่าน 46 ครั้ง เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2562 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ