NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 5 เมษายน 2562 นายปรีชา ดัสดุลย์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการจัดประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2562

เปิดอ่าน 54 ครั้ง เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2562 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ