NEW UPDATE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนมโคพร้อมรับใช้ประชาชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลบางนมโค ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการธรรมะอามรณ์ดีสำหรับผู้สูงอายุ ของโรงเรียนผู้สูงอายุครังที่ 3 ฟังธรรมะให้กับผู้สูงอายุ จาก พร

เปิดอ่าน 35 ครั้ง เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2562 ย้อนกลับ


ภาพกิจกรรมอื่น ๆ